תביעות בנקים

 

הבנקים כגופים ציבוריים האחראים בין היתר על אמון הציבור חבים בשלל חובות ללקוחות.

חובות הבנקים באים לידי ביטוי בחוקי הבנקאות השונים ובפסיקה המתפתחת בנושא.

 

חובות האמון המוטלות על הבנק, מחייבות אותו להזהיר את הלקוח ולא להטעותו מתוך אינטרסים כלכלים של הבנק. 

חובת האמון היא נרחבת ועל כן ניתן להשליכה על מקרים שונים ורבים.

 

הבנק מוחזק כגוף מקצועי ומיומן בעל כלים, כישורים ואמצעים טכניים שאינם מצויים אצל הלקוח הסומך על הבנק ועובדיו, לפיכך יש להקפיד הקפדה יתרה על מנת להבטיח את התנהלותו התקינה של המסחר הבנקאי תוך שמירה על הלקוח ששם את אמונו וכספו בבנק.

 

כנאמן הציבור, נדרש הבנק לנקוט באמצעי זהירות, בהתנהלות עם הלקוח. לאור גודלו וחוזקו של הבנק אל מול הלקוח , התעצמה לה רמת הזהירות המוטלת על הבנק.

 

החובה המרכזית ואולי החשובה מכל החולשת על כל תחום ו/או פעולה של הבנק היא חובת תום הלב.

כך לדוגמא לבנק ישנו שיקול הדעת במתן ו/או אי מתן אשראי ללקוח, ולכן הבנק נתפס כגוף החזק והכוחני אל מול הלקוח. הבנק מחויב לגלות אחריות ללקוח ולירידה במצבו הכלכלי בשל שינוי לרעה באשראי. על הבנק להתריע בפני הלקוח על כוונתו להפחית האשראי ואף לנמק החלטתו תוך מתן אפשרות ללקוח להסיר המחדלים. הפרת חובת תום הלב של הבנק עלולה לחשוף את הבנק לתביעה בגין נזקי הלקוח.

 

 חובת תום הלב של הבנק במתן אשראי נדונה בבית המשפט העליון בפסק דין, אלתית בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ.

"… .בכל פעם בו הבנק שוקל מחדש אם להפסיק את מסגרת האשראי אם לאו – עליו לעשות זאת בצורה סבירה ולא באופן שרירותי. כלומר יש להחיל את עקרונות תום-הלב בבדיקת מעשיו של הבנק".

 

  

עו"ד יניב גכתן, ייצג (כשכיר) משך שנים מס' בנקים מהמובילים בישראל, במסגרת עבודתו נחשף לסוגיות רבות בתחום דיני הבנקאות, אשר הקנו לו ידע וניסיון רב, בייעוץ משפטי וניהול תביעות בתחום.

כמי שעסק בתחום דיני הבנקאות משני צדי המתרס, לעו"ד יניב גכתן היכולת לייצג את לקוחותיו בתביעות הבנקים ו/או בתביעות נגד הבנקים בדרך הטובה, המקצועית והיעילה ביותר.

 

לפגישת ייעוץ ללא כל התחייבות השאירו פרטיכם או צרו קשר בטל: 054-7878786.